Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az Irha Kft., mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett mamusz.eu webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Aki igénybe veszi a szolgáltatásokat, minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve jelen dokumentumot. Az ÁSZF kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre és a webshopból folyamatosan elérhető.

1. Adatok

Szolgáltató: Irha Kft. (székhely: 1114 Budapest, Villányi út 6., adószám: 10242838-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-062117)

Szolgáltató elérhetőségei: info@irha.hu, +36-20-994-9888 (H-P 10-16 óráig)

A tárhely-szolgáltató: Mind IT Kft., info@mindit.hu

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A szerződés és a kommunikáció nyelve: magyar.

2.2. Jelen ÁSZF 2022.10.01-től hatályos, módosítása esetén csak az új szerződésekre vonatkozik.

2.3. A webshopban található tartalmak (kép, leírás, stb.), mint szerzői jogi művek, a szerzői jogi védelme alá tartoznak, kereskedelmi célú felhasználásuk, utánközlésük tilos.

2.4. A webshopban 0-24 óráig leadhatók a rendelések, az élő kapcsolattartás és a rendelések feldolgozása munkaidőben történik.

3. Adatkezelési szabályok

3.1. Az adatvédelmi tájékoztató a honlapon elérhető és tartalmazza adatkezelés és adatvédelem elveit.

4. Termékek

4.1. A webshopban általános használatra szolgáló lábbelik (papucsok) vásárolhatók meg, azokat online megrendelés után futárszolgálattal juttatjuk el, vagy értesítés után üzleteinkben személyesen lehet átvenni.

4.2. A feltüntetett árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák, de a szállítás (és csomagolás) díját nem, akciós ár megadása esetén az adott időszakra és az ez alatt érvényes.

4.3. A termék megnevezése, leírása és fényképei a szerződés részét képezik, amennyiben a vásárlóban kétely merül fel, írásban kérhet további tájékoztatást.

5. Rendelés menete

5.1. A rendelést leadni kizárólag a webshopban lehetséges, a termékek kosárba helyezése után kell megadni a vásárló adatait (regisztráció), vagy a már regisztrált vásárló esetén ellenőrizni, szükség esetén módosítani.

5.2. Leadott rendelés esetén az esetleges (adatbeviteli) hibák javítása csak emailben történhet, de nem minden esetben biztosítható. Amennyiben kiszállításra átadtuk a terméket, a szállítási adatok már csak a futárszolgálatnál módosíthatók.

5.3. A szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé munkaidőben 48 órán belül elektronikus úton visszaigazolja, a megrendelés a visszaigazolással válik véglegessé.

5.4. Raktáron lévő termékek esetében a teljesítés (átvételi helyre szállítás, vagy átadás a futárszolgálatnak) 72 órán belül megtörténik, ha a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, a vásárlót tájékoztatjuk, és az esetleg befizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatérítjük.

6. Kiszállítás és fizetés

6.1. A személyes átvétel szaküzleteinkben díjmentes, ahol a próba lehetősége biztosított, így ebben az esetben a szerződés nem minősül üzleten kívüli vásárlásnak, így nem vonatkozik rá a 14 napos elállási jog. Ebben az esetben a fizetés készpénzben, vagy bankkártyával történhet.

6.2. A termékek házhoz szállítását szerződött partnereink (futárszolgálat) segítségével végezzük, a részletek a honlapunkon a szállítás menüpontban találhatók. A fizetés előre utalással, utánvéttel (a futárnál készpénzben, vagy bankkártyával), illetve online bankkártyával lehetséges.

7. Elállás joga

7.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, de az elállási jogát a teljesítés előtt is bármikor gyakorolhatja.

7.2. Az elállást minden esetben írásban (email) egyértelműen és beazonosíthatóan kell közölni, ehhez minta jelen ÁSZF végén található, ennek használata ajánlott. Amennyiben a terméket átvették, az elállás közlése után kell azt a visszaigazolásban megadott címre igazolható módon visszajuttatni. Ennek költségei a vásárlót terhelik, portós és utánvétes küldeményeket nem veszünk át.

7.3. A termék visszaküldését követően legkésőbb 14 nappal visszatérítjük a termék árát és az eredeti szállítási költséget. Amennyiben a terméket a jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges próbát meghaladó mértékben használták, az ebből, továbbá sérülésből, vagy hiányból eredő értékcsökkenést a visszatérített összegből levonjuk.

7.4. A fogyasztók indokolás nélküli elállására vonatkozó részletes szabályokat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§-29.§ tartalmazza.

8. Jótállás

8.1. A megvásárolt termékekre a PTK-ban meghatározott kellékszavatossági, termékszavatossági szabályok vonatkoznak.

8.2. Szolgáltató felel a kiszállítás során történő sérülésekért, azonban a vásárló köteles a sérülésről jegyzőkönyvet felvetetni, amennyiben az az átadáskor kibontás nélkül is észlelhető.

9. Panaszkezelés és vitarendezés

9.1. A panaszbejelentés írásban az ASZF elején megadott elérhetőségeken, vagy személyesen, nyitvatartási időben a székhelyen lehetséges. A panaszokat szolgáltató minden esetben kivizsgálja, és 30 napon belül írásban megválaszolja.

9.2. Szolgáltató és felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni, a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerinti Bíróság illetékességét.

Budapest, 2022. október 1.

1. sz. melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

A szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén értelemszerűen töltse ki és emailben, (esetleg postai úton, ajánlott küldeményként) juttassa el a Szolgáltatónak.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
 (Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése)
 Rendelés azonosítója:
 Szerződéskötés időpontja / termékátvétel időpontja:
 A fogyasztó(k) neve:
 A fogyasztó(k) postacíme:
 A fogyasztó(k) e-mail címe:
 A fogyasztó(k) bankszámlaszáma:

Kelt helye, ideje

A fogyasztó(k) aláírása